top of page
Search

Mirė artimasis - ką svarbu žinoti?

Artimo žmogaus netektis sukelia didelį stresą ir prastą emocinę būseną. Staiga užgriūva kalnas rūpesčių ir sunkumų, kuriuos būtina sutvarkyti per tam tikrą laiką. Dažnai slegiami didelio sielvarto esame nepasiruošę, pasimetę ir tampa neaišku nuo ko pradėti, kur kreiptis. Tad šiandien įraše dalinamės pagrindiniais žingsniais, kuriuos reikia atlikti mirus artimam žmogui. Aptarsime kokius dokumentus sutvarkyti būtina, kur kreiptis ir kiek laiko tam turite.Kaip elgtis staiga netekus žmogaus

Dažnai mirties nenuspėsime ir nesuplanuosime, tad pravartu visiems žinoti ką reikia daryti ištikus tokiai didelei nelaimei ir kur reikėtų kreiptis.


Pirmiausia turi būti užregistruota žmogaus mirtis

Jei netektis ištiko namuose ar viešoje vietoje šalia esantys asmenys turi skubiai apie tai pranešti bendrosios pagalbos centrui telefonu 112. Apie mirtį reikėtų pranešti ne vėliau kaip per tris dienas nuo mirimo ar mirusiojo suradimo.


Mirtis registruojama mirusiojo žmogaus paskutinės gyvenamosios vietos arba mirimo vietos civilinės metrikacijos skyriuje arba seniūnijoje. Kartu su savimi turėkite laikiną ar galutinį mirties liudijimą, mirusio asmens tapatybės kortelę ir/arba pasą. Jei registruojant pateikėte laikinąjį mirties liudijimą prisiminkite, kad per mėnesį laiko jį turite pakeisti galutiniu.


Laidojimo pašalpos prašymo pateikimas

Laidojimo pašalpa skiriama šeimos nariui ar kitam nariui, kuris laidoja artimąjį. Dėl šios pašalpos gavimo turite kreiptis į savivaldybę pagal mirusiojo buvusią gyvenamąją vietą. Tai reikėtų padaryti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Su savimi turėkite savo asmenybę patvirtinantį dokumentą ir mirusiojo mirties liudijimą.


Pašalpa turi būti išmokama per 24 valandas nuo prašymo pateikimo.


Našlių ir našlaičių pensijos gavimas

Našlaičių pašalpa gali būti skiriama vaikams, kurie neteko abiejų ar vieno iš tėvų. Susitvarkyti šią pašalpą reikėtų ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo netekties. Pateikus prašymą vėliau, pašalpa bus mokama atgaline tvarka, bet ne už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį.


Našlių pensiją gali gauti visi likę vieniši pensinio amžiaus žmonės netekę sutuoktinio, taip pat pripažinti asmenimis su negalia arba jei tokiais buvo pripažinti per 5 metus nuo sutuoktinio mirties arba slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus vaikais su negalia.


Dėl šių pašalpų skyrimo reikia kreiptis į Sodrą.


Palikimo priėmimas

Per 3 mėnesius nuo artimojo mirties reikia kreiptis į notarą dėl palikimo, nesvarbu, ar velionis yra parašęs testamentą ar ne. Į notarą kreiptis reikia pagal mirusiojo gyvenamąją vietą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Jei pavėlavote ir norite susitvarkyti palikimą – įstatymas numato, jog yra dvi galimybės priimti palikimą.

Pasirinkimas priklauso nuo faktinės situacijos ir turimų įrodymų. Viena iš galimybių – kreiptis į teismą su pareiškimu dėl termino palikimui priimti atnaujinimo (pratęsimo), nurodant svarbias praleidimo priežastis. Teismas atnaujina terminą palikimui priimti tik patvirtindamas svarbias priežastis, dėl kurių nebuvo laiku vykdomi reikalingi veiksmai.


Kitas variantas yra pateikti pareiškimą teismui, siekiant nustatyti teisinį faktą – palikimo priėmimą, pradėjus faktiškai valdyti turtą.


Kad ir kaip sunku slegiant netekties skausmui svarbu nepamiršti tinkamai pasiruošti tolimesnius žingsnius norint neprarasti svarbių išmokų, kurios bent kiek palengvins naštą likus be artimo žmogaus.


Tikimės, kad šie žingsniai padės jums nepraleisti to, kas svarbu.


129 views

Comments


bottom of page